Terug naar overzicht

Hoortest voor werknemers: toonaudiometrie of spraak-in-ruis?

hoortest-nieuwKan een medewerker in een lawaaiige omgeving andere mensen verstaan? Op de werkvloer is dat een zeer relevante vraag. Toonaudiometrie, de klassieke ‘piepjes hoortest’, geeft daar onvoldoende antwoord op. Een spraak-in-ruis-test wel. In de praktijk is dit type hoortest dan ook een effectieve manier om het gehoor van werknemers te toetsen.

Wat is het verschil tussen toonaudiometrie en spraak-in-ruis audiometrie?

Toonaudiometrie is al tientallen jaren de ‘gouden standaard’ voor gehooronderzoek. Met toonaudiometrie wordt vastgesteld of iemand bepaalde tonen hoort. Als er sprake is van gehoorverlies, kan vrij nauwkeurig worden bepaald in welk spectrum dit gehoorverlies zich bevindt. Toonaudiometrie wordt uitgevoerd in een geluiddichte cabine, door getrainde audiometristen en met behulp van speciale meetapparatuur.

En spraak-in-ruis audiometrie? Dat is een functiegerichte hoortest. Met een spraak-in-ruis-test kan je meten of iemand goed spraak verstaat. Voor de werkvloer is dit type hoortest erg relevant. De testresultaten maken namelijk duidelijk of een medewerker goed met klanten en collega’s kan communiceren, en of hij in gevaarlijke situaties waarschuwingen van collega’s goed verstaat. Daarnaast maakt spraak-in-ruis audiometrie medewerkers bewust van hun communicatievermogen. Bij toonaudiometrie moet de medewerker aangeven of hij een toon hoort. Bij een spraak-in-ruis-test moet hij niet alleen aangeven of hij een woord hoort, maar ook wát er gezegd wordt. Dat is een indringende beleving, die dichter bij de praktijk staat. Een woord niet kunnen horen voelt toch echt anders dan een toon missen.

De online hoortest

Spraak-in-ruis audiometrie is voor werknemers dus een zeer geschikte hoortest. De test is even objectief en betrouwbaar als toonaudiometrie, en bovendien functiegericht en een indringende ervaring. Een ander voordeel is dat spraak-in-ruis audiometrie ook online kan worden gedaan. De Nationale Hoorstichting, LUMC en AMC hebben een specifieke online hoortest voor bedrijven ontwikkeld. Werknemers kunnen de test zelfstandig uitvoeren, op computer, tablet of smartphone. Er is geen specifieke apparatuur voor nodig. De medewerker hoeft er zelfs niet voor van de werkvloer te komen. Desgewenst kan hij de test ook thuis uitvoeren.

Welke hoortest?

Is de online spraak-in-ruis-test daarmee een betere test voor op de werkvloer dan toonaudiometrie? Nee, dat kan je in zijn algemeenheid niet zo stellen. Toonaudiometrie en de online spraak-in-ruis-test zijn complementair. Daarom is de beste aanpak om de testen te gebruiken in combinatie met elkaar.

Spraak-in-ruis-test: functietest en screeningsinstrument

De spraak-in-ruis-test zet je in als functietest, om te meten of de werknemer goed spraak verstaat op de werkvloer. Maar je kan hem ook inzetten als screeningsinstrument, in combinatie met toonaudiometrie. Zo kan een bedrijf toonaudiometrie gericht aanbieden. In principe hoeven alleen medewerkers die slecht scoren op de spraak-in-ruis-test een doorverwijzing te krijgen naar toonaudiometrie.

Toonaudiometrie: duiden aard en mate gehoorverlies

Toonaudiometrie is essentieel wanneer er sprake lijkt te zijn van gehoorverlies. Met de online spraak-in-ruis-test kan je wel vaststellen of er sprake is van gehoorverlies, maar niet wat de aard en mate van dit gehoorverlies is. Als de online spraak-in-ruis-test aangeeft dat iemand gehoorverlies heeft, is dus altijd toonaudiometrie nodig om nader te bepalen in welk spectrum dit gehoorverlies zich bevindt.

Preventie gehoorschade met de online hoortest

Jaarlijks je gebit laten checken vinden we normaal. Jaarlijks je gehoor testen is echter, zelfs voor mensen die in lawaai werken, nog niet de norm. Dat is vreemd. De wet stelt immers dat bij dagelijkse blootstelling aan meer dan 87 dB(A), de frequentie van audiometrisch onderzoek kan oplopen tot eenmaal per jaar. Veel werknemers in lawaaiberoepen doen slechts eens in de drie of vier jaar een hoortest. In tussentijd kan onopgemerkt gehoorschade ontstaan en verergeren.

De Nationale Hoorstichting en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten pleiten er daarom voor dat mensen die in lawaai werken jaarlijks een hoortest doen. Een jaarlijkse zelftest helpt gehoorschade vroegtijdig op te sporen, én geeft de werknemer inzicht en zelfregie. De online spraak-in-ruis-test is daarbij een makkelijk, laagdrempelig en betaalbaar instrument.

Redactie HearOn HearOn is de social venture van de Nationale Hoorstichting. De redactie van HearOn publiceert op deze blog regelmatig artikelen over de preventie van gehoorschade op de werkvloer. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan rechts bovenaan deze pagina. Heeft u vragen of suggesties, stuur dan een mail naar info@hearon.nl.

Reageer