Gehoorschade bij kinderen: een KNO-arts trekt aan de bel

Kinderen luisteren steeds vaker via oordopjes naar muziek of naar de audio van films. Het volume op tien. En na verloop van tijd volgen de klachten: oorsuizen, gehoorverlies en concentratieproblemen. ...
lees verder

Online hoortest als preventietool: artikel in Vakblad Arbo

De bescherming van het gehoor is een essentieel onderdeel van gezond en veilig werken. Maar meer dan de helft van de mensen die in lawaai werken, draagt niet of niet altijd gehoorbescherming. Hoe zorg...
lees verder

WHO: ‘Miljarden te besparen met preventie en screening gehoorschade’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht op 3 maart, World Hearing Day, een rapport uit over de kosten van gehoorschade. In dit rapport roept de WHO overheden op meer te doen aan preventie. Want d...
lees verder

Stressklachten, burn-out: gehoorschade kan de oorzaak zijn

In de huidige arbeidsmarkt zijn er veel beroepen waar communicatieve vaardigheden een grote rol spelen, zelfs essentieel zijn om goed te kunnen functioneren. Bij dergelijke beroepen kan gehoorschade a...
lees verder

Wijziging in de Arbowet: preventie centraal

Bedrijfsartsen krijgen een meer preventieve taak. Dat is een van de speerpunten in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt. Maar in hoeverre kunnen zij gehoorschade daadwerkelijk voorkom...
lees verder

Hoortest voor werknemers: toonaudiometrie of spraak-in-ruis?

Kan een medewerker in een lawaaiige omgeving andere mensen verstaan? Op de werkvloer is dat een zeer relevante vraag. Toonaudiometrie, de klassieke ‘piepjes hoortest’, geeft daar onvoldoende antwo...
lees verder

Asscher: succesvolle preventie-aanpak van Verbetercoaches 5xbeter

In de metaalindustrie gaat het er niet bepaald zachtjes aan toe. Het voorkomen van gehoorschade is dan ook een belangrijk punt voor 5xbeter, een project van de sociale partners in de metaalbewerking e...
lees verder