Wat is het verschil tussen de hoortest van HearOn en toonaudiometrie?
HearOn is een spraak-in-ruis test. Dit is een functiegerichte test, waarmee kan worden vastgesteld of een medewerker goed spraak verstaat in een rumoerige omgeving. Toonaudiometrie werkt met tonen, en is een detectietest. Dit is een uitgebreidere test, waarmee ook kan worden vastgesteld wat de mate en aard van eventueel gehoorverlies is. HearOn kan worden ingezet als screeningsinstrument voor toonaudiometrie. HearOn geeft aan welke medewerker een toonaudiogram nodig heeft.

Wat is het verschil tussen HearOn en andere spraak-in-ruis testen?
HearOn is specifiek gemaakt en gevalideerd voor inzet in de bedrijfsgeneeskunde. De test meet aan twee oren afzonderlijk, zoals de richtlijn voorschrijft. Hiermee is HearOn de meest accurate online spraak-in-ruis test voor bedrijven.

Hoe vaak moet de test worden gedaan?
Uw medewerkers kunnen de test doen zo vaak zij willen. Wij adviseren de test in ieder geval jaarlijks te doen. Met jaarlijks testen kan gehoorschade tijdig worden ontdekt en verergering worden voorkomen. Ook is frequent inzicht in de eigen gehoorfunctie essentieel om bewustwording te creëren het gehoor te beschermen.

Wat heb ik nodig om de test uit te voeren?
Uw medewerkers doen de test op PC, tablet of smartphone, met hoofdtelefoon of oortjes. De test kan worden worden gedaan in elke stille ruimte met een goede internetverbinding, bijvoorbeeld een vergaderruimte. Een geluidsdichte cabine is niet nodig.

Kan de test met elk type hoofdtelefoon of oortjes worden gedaan?
Ja. U heeft geen speciale hoofdtelefoon nodig. De test kan worden gedaan met elke hoofdtelefoon of oortjes die het gehoor goed afsluiten.

Heeft het volume waarop de test wordt gedaan invloed op de uitslag?
Nee. Aan het begin van de test stelt uw medewerker het volume zo af dat hij de woorden zonder ruis goed kan verstaan. Verhoging van het volume daarna heeft geen invloed op de uitslag van de test, omdat de ratio tussen spraak en ruis bij elk volume gelijk blijft.