HearOn is ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en de Nationale Hoorstichting. Deze instanties doen ruim 10 jaar onderzoek naar gehoorschade door lawaai op het werk en in de vrije tijd, en ontwikkelen online instrumenten voor de opsporing van gehoorschade.

De betrouwbaarheid en toepasbaarheid van HearOn is zorgvuldig onderzocht, zowel in het lab als op de werkvloer. De test heeft op de werkvloer een hoge sensitiviteit en specificiteit van 89%, en is daarmee geschikt om in te zetten als screeningsinstrument voor toonaudiometrie.

Slechthorendheid door lawaai begint over het algemeen met een afname van het gehoor in het gebied van de hoge spraakfrequenties: 3-6 kHz. De test is zo afgesteld dat hij gevoelig is voor het detecteren van gehoorverlies in dit frequentiegebied. HearOn werkt met specifieke woorden: boek, poes, zon, sok, pan, tas, bed, mes. Deze specifieke woorden geven de test een grote gevoeligheid voor de hogere frequenties in het spraaksignaal.

De test is gebaseerd op de definitie voor slechthorendheid PTA346 ˃ 35 dB HL. Dit is een geschikte definitie voor een algemene populatie waarin ook oudere werknemers zijn vertegenwoordigd. Bij deze definitie krijgen de oudere werknemers, met een gering gehoorverlies dat leeftijdsconform is, niet onnodig een positieve uitslag, terwijl de gebruikte definitie nog wel ruim onder de grens ligt waarbij een hoortoestel is geïndiceerd. Bij uitslag ‘Niet Goed’ krijgt de werknemer dus tijdig een signaal, dat hem in staat stelt verdere verslechtering van het gehoor tegen te gaan door op het werk en in de vrije tijd gehoorbescherming te dragen.

HearOn is een medisch hulpmiddel. De test voldoet aan de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen en de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Download hier het AMC validatierapport.